page_banner

önümleri

12 reňkli çäge reňkli çaga çäge reňkli çäge

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Gum
Kepillik:
3 ýyl
Satuwdan soňky hyzmat:
Onlaýn tehniki goldaw
Taslamanyň çözgüdi:
Beýlekiler
Arza:
Çagalar we çagalar
Dizaýn stili:
Döwrebap
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý, Hebei Lingshou
Marka ady:
ýuçuan
Model belgisi:
0.1
Inçe:
Gowy
Öndürilen gum görnüşi:
Maşyn bilen öndürilen gum
Gum görnüşi:
Öndürilen gum
Önümiň ady:
Boýalan reňkli gum
gaplamak:
10 g20 g30 gr
reňk:
12 reňk 24 reňk 48 reňk
Sargytlaryň iň pes mukdary:
2000 çüýşe
programma:
Gum boýag
Material ylym:
Gum
Önümiň beýany
Süzülen reňkli gumyň aýratynlyklary; 1.Bölejikleriň ululygy birmeňzeş, ýaýrandan soň reňk ýok.Baý we reňkli reňkler, dowamly we owadan, daşky gurşawy goramak we oýma reňk ýok.3.Kislota garşylygy: 3% gidroklor kislotasynyň erginine 48 sagat çümdürilenden soň reňk ýok.Alkali garşylygy: 5% natriý gidroksid erginine 48 sagat çümdürilenden soň reňk ýok. Suwuň garşylygy: gaýnag suwdaky monjuklar 8 sagat guradylýar we reňkli çägäniň reňki üýtgemez.


Jikme-jik suratlarÖnümiň spesifikasiýasy

Iň köp satylan


Kompaniýanyň tanyşdyryşy
  • Öňki:
  • Indiki: